Λοιπές ​Υπηρεσίες

 • Τελετές και Μνημόσυνα στις πιο προσιτές τιμές
 • 40ήμερα μνημόσυνα / 6μηνα / Ετήσια / Τριετή 
 • Ταφές & Εκταφές
 • Ανθοστολισμοί εκκλησίας 
 • Τοιχοκολλήσεις αγγελτηρίων θανάτου 
 • Ανάληψη όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών​
 • ​​Ψυκτικοί θάλαμοι
 • Στεφάνια (μονό, σταυρός, καρδιές, τρίποδα)
 • Μακιγιάζ & Περιποίηση σορού
 • Τελετές όλων των θρησκειών
 • Όλες οι υπηρεσίες, από τις πιο συνήθεις έως τις πλέον εξειδικευμένες, για την κάλυψη των αναγκών κάθε περίπτωσης